Kaluna. Situasjonsbasert rådgivning og kritiske rekrutteringer.

De fleste ledere og fagpersoner er dyktige og gjør gode valg! Det oppstår imidlertid situasjoner hvor det trengs ekstern kompetanse eller kapasitet. Det er i disse situasjonene Kaluna har sin kjernekompetanse. Håndplukkede rådgivere med senioritet samles i skreddersydde team for å utfordre, tilpasse og utvikle.

  • Situasjoner knyttes ofte opp mot negative hendelser, men situasjoner kan også skyldes positive hendelser. Situasjoner medfører alltid utfordringer, og kan, hvis de ikke blir håndtert tidsnok, skape større, fremtidige problemer for virksomheten.

  • Rådgivere og Partnere i Kaluna har toppledelseserfaring. Å håndtere situasjoner krever praktisk erfaring i tillegg til faglig tyngde.

  • Våre partnere og rådgivere arbeider i team med spisskompetanse innen et fagfelt eller bransje. Skreddersydde team av spesialister skaper bedre resultater enn generalister!

Kjernekompetanse innen forretnings- og organisasjonsutvikling

Våre rådgivere arbeider ofte i spesialiserte team innenfor en bransje eller fagfelt. Les mer om våre kjernekompetanser.

Les mer

Den nasjonale strukturprosessen for norsk reiseliv

Les case