Günter Villman

Partner

Günter Villman er Partner i Kaluna. Villman har lang erfaring fra arbeid i den svenske forsvarsledelsen. Han har hatt ledende posisjoner blant annet i «Högkvarteret», med siste plassering som Oberst og regiments- og brigadesjef. Senere har Villman hatt oppdrag innen IT- og sikkerhetsindustrien. Han har også vært involvert i utvikling og oppbygging av nye virksomheter, nasjonalt og internasjonalt.