Kjell H. Strøm

Partner

Kjell H. Strøm er Partner. Han har bred nasjonal og internasjonal erfaring fra industri og handel, med mer enn ti års stasjonering i både Midt-Østen og USA. Strøm har hatt ulike lederstillinger i norske og internasjonale selskaper, samt mange års ansvar i operative stillinger inn metallurgisk industri, bilindustrien og annen prosessindustri. Strøm har vært CEO og CTO i flere selskaper som har operert i nasjonale og internasjonale markeder med fokus på USA, EU, Iran og tidligere Sovjetunionen.