Tove Von Clemm

Rådgiver

Utdannet markedsøkonom ved Norges markedshøyskole. Tove har erfaring fra ledende stilling innen salg og markedsføring, og har drevet egen virksomhet i over 20 år innen opplevelsesbasert kommunikasjon. De siste årene har virksomheten rettet seg inn mot diverse utviklingsprosjektet innen strategi, omstrukturering, forretningsutvikling, identitet- og merkevarebygging, m.m.. Videre har Tove vært engasjert og hatt sentrale roller i en rekke utviklingsprosjekter med fokus på stedsutvikling hvor oppdragsgiverne har vært kommuner, fylkeskommuner, Innovasjon Norge samt private initiativtagere som ønsker å sette stedsutvikling på agendaen.