Trygve Huus

Partner

Trygve Huus er partner i Kaluna. Huus har bred erfaring fra industri og forsikringsbransjen. Han har vært direktør og Senior Vice President i forskjellige perioder, i tillegg til å ha sittet i flere styrer som styreleder eller styremedlem. Huus har ledet flere omstillings- og restruktureringsprosesser, samt innehatt lederposisjoner i offshore-prosjekter. Huus har utover dette arbeidet mye med kundekommunikasjon, kundekonsepter, markedsføring og CRM. Huus ledet prosjektet som førte frem til dannelsen av forsikringsselskapet If i 2000.