Challenge. Adapt. Evolve.

De fleste virksomheter har gode strukturer og systemer. Likevel oppstår det uforutsette situasjoner som må håndteres. Kaluna utfordrer virksomheter til å håndtere situasjonene, tilpasse seg en ny hverdag og å utvikle seg videre.

Hva gjør vi

Kaluna kjennetegnes ved ferdigheter og verktøy som gjør det mulig å balansere forretnings- og organisasjonsmessige endringer i en virksomhet. Dette innebærer at vi involveres i omfattende prosesser og endringsprosjekter både innenfor offentlig og privat sektor.

Kaluna arbeider blant annet med:

Strategiske og operative rammebetingelser:

- Eierutfordringer
- Styrets utfordringer
- Ledelsens utfordringer
- Virksomhetsstyring
- Utøvelse av ledelse
- Operasjonalisering av strategier

Operativ resultatskapning:

- Implementering av mål og strategier
- Operativ lederstøtte
- Virksomhetsutvikling
- Restrukturering
- Innovasjon
- Produksjonsstyring
- Kritiske rekrutteringer

Kompetanse

Rådgiverne i Kaluna har toppledelseserfaring, men dekker også viktige fagområder og de fleste relevante bransjer. Våre rådgivere har erfaring både fra offentlig og privat sektor. Vi har erfaring fra private, frivillige organisasjoner med allmennyttige eller ideelle formål. En stor andel av våre partnere har også betydelig internasjonal erfaring.

Vi tror vår samlede kompetanse best kan utnyttes om den settes sammen i spesialistteam skreddersydd for å håndtere en viss type situasjoner.

Situasjoner

En situasjon oppstår gjerne når eksterne eller interne forhold endrer seg i forhold til virksomhetens normale virke. Ofte knyttes situasjoner opp mot negative hendelser, men situasjoner kan også skyldes positive hendelser. Situasjoner medfører alltid utfordringer, og kan, hvis de ikke blir håndtert tidsnok, skape større, fremtidige problemer for virksomheten.

Kjernekompetanse innen forretnings- og organisasjonsutvikling

Våre rådgivere arbeider ofte i spesialiserte team innenfor en bransje eller fagfelt. Les mer om våre kjernekompetanser.

Les mer