Kjernekompetanse

:

Våre partnere og rådgivere er organiseres i team med spisskompetanse innen et fagfelt eller bransje. Skreddersydde team skaper bedre resultater enn generalister!

Situasjonsbasert rådgivning

De fleste virksomheter har gode strukturer og systemer. Likevel oppstår det uforutsette situasjoner som må håndteres. Kaluna utfordrer virksomheter til å håndtere situasjonene, tilpasse seg en ny hverdag og å utvikle seg videre.

Les mer

Kritiske rekrutteringer

Kaluna arbeider tett med oppdragsgivere for å sikre virksomhetskritiske rekrutteringer.

Les mer

Inforisk

Kaluna gjør det mulig for organisasjoner å agere og kommunisere effektivt i et informasjonssamfunn som i stadig større grad trues av global industrispionasje og kriminell virksomhet.

Les mer

Reindustrialisering

Behovet for å erstatte gamle industrielle aktiviteter og strukturer med ny livskraftig industriell virksomhet blir stadig tydeligere.

Les mer