Kritiske rekrutteringer

Kaluna arbeider tett med oppdragsgivere for å sikre virksomhetskritiske rekrutteringer.

Kalunas partnere har lang erfaring med å rådgi ledere, styrer og eiere i virksomhetskritiske situasjoner. En naturlig konsekvens av dette er at Kaluna har etablert et eget spesialistteam som bistår virksomheter med kritiske rekrutteringer.

Partnernes erfaring innenfor rådgiving og rekruttering dekker både mellom- og toppledernivå. Samtidig kan en spesialist i en organisasjon inneha en kritisk rolle, noe som gjør at en slik rekruttering også faller innenfor det Kalunas spesialistteam bistår med.

Spesialistteamet har fokus på rekruttering til styrer samt topp- og mellomledere. I tillegg tilbyr vi assessment av enkeltindivider og grupper med bakgrunn i de kritiske situasjoner vi bistår i.

Kaluna bistår i forbindelse med kritiske rekrutteringer i Nord Europa. Spesialistteam: Kritiske rekrutteringer ledes av Sverre Palm som er stasjonert ved vårt kontor i Oslo.