Reindustrialisering

Behovet for å erstatte gamle industrielle aktiviteter og strukturer med ny livskraftig industriell virksomhet blir stadig tydeligere.

Hovedutfordringen er ikke mangel på vilje til å identifisere og utvikle ny og fremtidsrettet industri. Hovedutfordringen er derimot at man ikke klarer å organisere og finansiere nye prosjekter slik at de kan stå på egne ben.

Vi erfarer ofte at nye initiativ stopper opp fordi man mangler en aktør som aktivt driver dem i riktig retning. Ofte finnes det heller ikke gode nok internasjonale nettverk som kan identifisere teknologi og industrielle løsninger.

I slike situasjoner er det behov for å etablere gode prosesser på et tidlig tidspunkt. Mange reindustrialiseringprosjekter forbruker for mye ressurser for tidlig. Dette skyldes ofte manglende realitetsorientering og kunnskap om hva som er mulig i markedet.

Gjennom å bistå private og offentlige aktører i arbeidet med reindustrialisering gjør Kaluna det mulig å agere og kommunisere effektivt og kostnadseffektivt i situasjoner hvor det er åpenbare behov for å utvikle ny industri.

Spesialistteam: Reindustrialisering ledes av Günter Villman fra Kalunas kontor i Stockholm.