Situasjonsbasert rådgivning

De fleste virksomheter har gode strukturer og systemer. Likevel oppstår det uforutsette situasjoner som må håndteres. Kaluna utfordrer virksomheter til å håndtere situasjonene, tilpasse seg en ny hverdag og å utvikle seg videre.

En situasjon oppstår gjerne når eksterne eller interne forhold endrer seg i forhold til virksomhetens normale virke. Ofte knyttes situasjoner opp mot negative hendelser, men situasjoner kan også skyldes positive hendelser. Situasjoner medfører alltid utfordringer, og kan, hvis de ikke blir håndtert tidsnok, skape større, fremtidige problemer for virksomheten.

Det å håndtere situasjoner krever både innsikt og forståelse for forretnings- og organisasjonsutvikling. Rådgiverne i Kaluna har toppledelseserfaring, men dekker også viktige fagområder og de fleste relevante bransjer. Våre rådgivere har erfaring både fra offentlig og privat sektor. Vi har erfaring fra private, frivillige organisasjoner med allmennyttige eller ideelle formål. En stor andel av våre partnere har også betydelig internasjonal erfaring.