Kaluna. Situationsbaserad consulting.

De flesta ledare och yrkesmänniskor är kunniga och har gjort många goda val! På samma sätt har de flesta verksamheter bra strukturer och system. Ändå kan det uppstå kritiska situationer som kräver antingen kompetens eller kapacitet som ligger utanför verksamhetens egen resursbas för att kunna lösas. Det är i de här fallen som Kaluna kommer in med sin spetskompetens som rådgivare. Handplockade rådgivare med senioritet samlas i skräddarsydda teams för att utmana, anpassa och utveckla.

  • Situationer är ofta kopplade till negativa händelser, men situationer kan också vara resultatet av positiva händelser. Situationer presenterar alltid utmaningar och kan, om de inte behandlas i tid, skapa större problem för företagen.

  • Våra partners och rådgivare är organiserade i team med kompetens inom en viss handel eller industri. Skräddarsydda team av specialister skapar bättre resultat än generalister!

  • Rådgivare och partner i Kaluna har erfarenhet från top management positioner. Att hantera situationer kräver praktisk erfarenhet samt yrkeskunnande .

Kärnkompetens inom affärs- och verksamhetsutveckling

Våra konsulter arbetar ofta i specialiserade team inom en bransch eller fält. Läs mer på vår kärnkompetens.

Läs mer

Reorganisering av reisemålsselskapene i Norge

Läs mer