Anna Csuti

Rådgivare

Anna Csuti är rådgivare med lokalisering i Düsseldorf i Tyskland. Hon har lång erfarenhet av att bistå nordiska uppdragsgivare med affärsutveckling i Centraleuropa. Csuti är från Ungern och har genomfört flera projekt för norska uppdragsgivare i Ungern. Genom Csuti är Kaluna även representerat i Ungern.