Arild Odden

Partner

Arild Odden är partner. Odden har bred erfarenhet från industri och handel under mer än 25 års tid. Han har varit verkställande direktör, suttit i koncernledningsgrupper och varit försäljnings- och marknadsdirektör. Han har lett omställnings- och internationaliseringsprocesser, byggt upp team och ledningsgrupper, operationaliserade marknadsstrategier och kundorienterade organisationer. Odden har även bred erfarenhet av innovation och innovationsledning.


Expertis
 • Ledarskap
 • Strategi
 • Organisatorisk utveckling
 • Samtalspartner
Utbildning
 • Foretaksøkonom - NHH
 • Emballeringsøkonom - DNE
 • Olika ledarskapskurs
Industri
 • Förpackningsindustrin
 • Bilindustrin
 • Resebranschen
 • Miljö