Bård Tronvoll

Partner

Bård Tronvoll är partner. Han har bred erfarenhet inom tjänsteföretag och akademi. Tronvoll har varit rektor, vd och sitter i flera styrelser. Han är professor och arbetar nu med forskning och undervisning inom fackområdena service management och tjänstemarknadsföring.