Baard Lund

Partner

Baard Lund är en partner av Kaluna. Lund har haft olika chefsbefattningar inom norska och internationella IT-företag och har många års erfarenhet av förvaltning och operativa positioner inom de militära och olika myndigheter. Han har också varit grundare av ett flertal företag inom IKT-sektorn, och han har omfattande erfarenhet från styrelsearbete både som ordförande och styrelseledamot.


Expertis
  • Sales management
  • Styrelsearbete
  • Management for hire