Michael Czernetzki

Partner

Michael Czernetzki är partner med lokalisering i Düsseldorf i Tyskland. Czernetzki har lång erfarenhet från arbete med nordiska uppdragsgivare i Centraleuropa med inriktning mot internationell affärsutveckling. Czernetzki har haft flera stora uppdrag inom miljöteknik och industri, samt uppdrag för både norska och svenska exportorganisationer.


Expertis
  • Projektledning
  • Business intelligence
  • M&A