Trygve Huus

Partner

Trygve Huus är partner i Kaluna. Huus har lång erfarenhet inom industrin och försäkringsbranschen. Han har varit chef och Senior Vice President i olika perioder, förutom att ha tjänat i flera styrelser som styrelsesordförande. Huus har lett flera omstruktureringar, och har haft ledande positioner inom offshoreprojekt. Huus har arbetat mycket med kundkommunikation, kundkoncept, marknadsföring och CRM. Huus ledde projektet som ledde till bildandet av försäkringsbolaget If i 2000.