Challenge. Adapt. Evolve.

De flesta företag har goda strukturer och system. Ändå uppstår oförutsedda situationer som måste åtgärdas. Kaluna utmanar företag att hantera situationer, anpassa sig till ett nytt status quo och vidareutvecklas.

Vad vi gör

Kaluna kännetecknas av färdigheter och verktyg som gör det möjligt att balansera affärsmässiga och organisationsmässiga förändringar i en verksamhet. Detta innebär att vi involveras i omfattande processer och förändringsprojekt inom både offentlig och privat sektor.

De områden som Kaluna arbetar med är:


Strategiska och operativa ramvillkor:

 • Ägarutmaningar
 • Utmaningar för styrelsen
 • Utmaningar för ledningen
 • Verksamhetsstyrning
 • Utövande av ledarskap
 • Operationalisering av strategier


Operativt resultatskapande:

 • Införande av mål och strategier
 • Operativt ledarstöd
 • Verksamhetsutveckling
 • Omstrukturering
 • Innovation
 • Produktionsstyrning
 • Kritiska rekryteringar

Kompetens

Kalunas konsulter har erfarenhet från toppledningsarbete, men också från viktiga fackområden från de flesta relevanta branscher. Våra konsulter har verkat inom både offentlig och privat sektor samt i privata frivilligorganisationer med allmännyttigt eller ideellt syfte. En stor andel av våra partners har också betydande internationell erfarenhet.

Vi tror att vår kompetens bäst kan utnyttjas i ett specialistteam anpassad för att hantera en viss typ av situationer.

Situationer

En situation uppstår när externa eller interna förutsättningarna förändras i förhållande till organisationens normala funktion. Ofta kopplas situationer mot negativa händelser, men situationer kan också vara resultatet av positiva händelser. Situationer presenterar alltid utmaningar och kan, om de inte behandlas i tid, skapa större problem för företagen.

Kärnkompetens inom affärs- och verksamhetsutveckling

Våra konsulter arbetar ofta i specialiserade team inom en bransch eller fält. Läs mer på vår kärnkompetens.

Läs mer