Kärnkompetens

Etablerte spesialistteam:

Våra partners och rådgivare är organiserade i teams med kompetens inom vissa discipliner och industrier. Skräddarsydda team skapar bättre resultat än generalister!

Situationsbaserad consulting

De flesta företag har goda strukturer och system. Ändå uppstår oförutsedda situationer som måste åtgärdas. Kaluna utmanar företag att hantera situationer, anpassa sig till ett nytt status quo och vidareutvecklas.

Läs mer

Kritiska rekryteringar

Kaluna samarbetar med kunder för att säkerställa affärskritiska rekryteringar.

Läs mer

InfoRisk

Kaluna gör det möjligt för organisationer att agera och kommunicera effektivt i ett informationssamhälle som i allt högre grad hotas av den globala industrispionage och brottslig verksamhet.

Läs mer

Reindustrialisering

Behovet av att ersätta gamla industriverksamhet och strukturer med ny industriell verksamhet blir allt tydligare .

Läs mer