InfoRisk

Kaluna gör det möjligt för organisationer att agera och kommunicera effektivt i ett informationssamhälle som i allt högre grad hotas av den globala industrispionage och brottslig verksamhet.

Nästan all värdefull information lagras i IT-system. Därför satsar många organisationer stora summor i inköp och underhåll av system som de hoppas kommer att säkra informationen. Andra hoppas att de globala system för insamling av information inte påverkar deras organisation.

Alla IT-system försvagats av mänskliga misstag och svagheter, som ofta gör organisationer mycket sårbara. Det är vanligt att investera för mycket i teknik som inte är så säker som den behöver vara. Samtidigt investeras för lite i att bygga upp rutiner för att hantera information på ett säkert sätt.

Genom att hjälpa organisationer att införa en strukturerad hantering av information, gör Kaluna det möjligt för organisationer att agera och kommunicera både effektivt och kostnadseffektivt.

Specialist team: InfoRisk leds av Stefan Larsson från kaluna kontor i Stockholm.