Kritiska rekryteringar

Kaluna samarbetar med kunder för att säkerställa affärskritiska rekryteringar.

Kaluna partners råder chefer, styrelser och ägare i kritiska situationer. En naturlig följd av detta är att Kaluna har etablerat ett specialistteam som hjälper företag med kritiska rekryteringar.

Partnernas erfarenhet av rådgivning och rekrytering omfattar både mellannivå och högre chefsnivå , utöver andra viktiga positioner.

Specialistteam fokuserar på att rekrytera för styrelser och ledande och mellannivå. Dessutom erbjuder vi bedömning av individer och grupper.

Kaluna bistår med kritiska rekryteringar i norra Europa. Specialist team: Kritiska rekryteringar leds av Sverre Palm som är stationerad på vårt kontor i Oslo.