Reindustrialisering

Behovet av att ersätta gamla industriverksamhet och strukturer med ny industriell verksamhet blir allt tydligare .

Det är definitivt en vilja att identifiera och utveckla nya och innovativa industrin. Utmaningen är att vi inte kan organisera och finansiera nya projekt så att de kan stå på egna. 

Nya initiativ stannar ofta för att man saknar en spelare som aktivt deltar i dem i rätt riktning. Ofta finns det inte tillräckligt bra internationella nätverk som kan identifiera teknik och industriella lösningar. 

I sådana situationer är det nödvändigt att skapa goda processer på ett tidigt stadium. Många reindustrialiseringprosjekter konsumerar för mycket resurser tidigt. Detta beror ofta på bristande verklighet och kunskap om vad som är möjligt på marknaden. 

Genom att bistå privata och offentliga aktörer i arbetet reindustrialisering gör Kaluna det möjligt att agera och kommunicera effektivt och kostnadseffektivt sätt i situationer där det är uppenbart behov av att utveckla ny industri. 

Specialistteam: Reindustrialisering leds av Günter Villman från Kalunas kontor i Stockholm.