Situationsbaserad consulting

De flesta företag har goda strukturer och system. Ändå uppstår oförutsedda situationer som måste åtgärdas. Kaluna utmanar företag att hantera situationer, anpassa sig till ett nytt status quo och vidareutvecklas.

En situation uppstår när externa eller interna förutsättningarna förändras i förhållande till organisationens normala funktion. Ofta kopplas situationer mot negativa händelser, men situationer kan också vara resultatet av positiva händelser. Situationer presenterar alltid utmaningar och kan, om de inte behandlas i tid, skapa större problem för företagen.

Kalunas konsulter har erfarenhet från toppledningsarbete, men också från viktiga fackområden från de flesta relevanta branscher. Våra konsulter har verkat inom både offentlig och privat sektor samt i privata frivilligorganisationer med allmännyttigt eller ideellt syfte. En stor andel av våra partners har också betydande internationell erfarenhet.

Vi tror att vår kompetens bäst kan utnyttjas i ett specialistteam anpassad för att hantera en viss typ av situationer.